Kilingi -Nõmme muusikakool

Kilingi -Nõmme muusikakool

Õppetöö

esmasp. teisip. kolmap. neljap.
12.315-13.00 eelõpe
13.30-14.15 I solf III p solf
14.15-15.00 II  solf III ü solf IV ü solf II solf
15.00-15.45 III p solf IV ml I solf
15.45-16.30 IV p solf V solf VI ü solf IVp ml
16.30-17.15 VII p solf V ml VI ml V solf
17.15-18.00 VII p solf VII ml VI p solf VII ü solf
18.00-18.45

ü-üldõpe    p-põhiõpe   ml-muusikalugu solf-solfedžo