Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

Distantsõpe 7. ja 8.veebruaril

7. ja 8.veebruaril jätkub distantsõpe solfedžo ja muusikaloo tundidele.

Kõik muud tunnid toimuvad muusikakoolis kohapeal.