Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

Muusikakooli õppeaasta lõpetamine.

Alates 18.maist toimuvad vajaduspõhiselt õpetaja ja lapsevanema vahelisel kokkuleppel pilliõppe tunnid muusikakoolis.

Suurem osa õpilasi jätkab distantsõpet.

Arvestused tehakse  veebikeskkonnas või muusikakoolis, vastavalt kokkuleppele pilliõpetajaga.

Solfedžo ja muusikaloo tunnid jätkuvad distantsõppel.

Tunnistused saavad õpilased individuaalselt  õpetajaga kokkulepitud kuupäeval.