Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!
Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed

Ootame uusi õpilasi meie pilliõppesse. Vastuvõtukatsed toimuvad 5. juunil

kell 17.00 muusikakooli saalis. Tutvume soovijatega ja määrame neile sobiva õppevormi.

Pillidest on võimalik valida klaver, kitarr, viiul, akordion või saksofon.

Avalduse vormi saavad lapsevanemad täita kohapeal.

Üldhariduskooli 1. klassi minejaid ootame meie eelõppesse.