Kilingi -Nõmme muusikakool

Kilingi -Nõmme muusikakool

11.märts – 25. aprill muusikakoolis

Kõik muusikakooli tunnid on selles ajavahemikus distantsõppel. Õpetajad võtavad õpilastega ise ühendust ja lepivad kokku tundide läbiviimiseks sobivad lahendused.