Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

Rühmatunnid muusikakoolis

Alates 8.veebruarist toimuvad rühmatunnid solfežo ja muusikalugu muusikakoolis.

Pilliõpetajad lepivad õpilastega kokku, kas individuaaltunnid toimuvad distnts- või kontaktõppena