Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

17.maist muusikakooli õppetöö korralduses muutusi ei ole

Pillitunnid on muusikakoolis ja solfedžo ning muusikalugu jätkub distantsõppel.