Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

IV õppeaasta arvestused

IV õa noorema astme lõpetajad esitavad 2-4 pala arvestusel pilliõpetaja poolt kokkulepitud ajal.

 

IV õa solfedžo arvestuslik tasemetöö on 3. juunil kell 15.00.