Kilingi -Nõmme muusikakool

Kilingi -Nõmme muusikakool

Distantsõpe

1.-5. veebruaril toimuvad muusikakooli solfedžo ja muusikaloo rühmatunnid  distantsõppena. Õpetaja võtab teiega meili teel ühendust. 

Pillitunnid toimuvad õpetajaga kokkuleppel kas distantsõppena või kontaktõppena.